Adətən idman aləmində mahiyyət verən bəzi lazımlı hadisələrlə uyğun olur. –